Otomatik BES

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES bireylerin aktif çalışma yaşamları içerisinde yapmış oldukları tasarrufların uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesini ve emeklilik dönemlerinde de yaşam standartlarını koruyabilmeleri için ek gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Gönüllülük esasına dayanan bu sistem, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin sağlamış olduğu emeklilik aylığına ek olarak bir geliş elde edilmesi amacı ile uygulanmaktadır.

Emeklilik dönemdi ek gelir elde edilmesi ile birlikte refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan bu sistem, ekonomiye uzun vadelerde kaynak yaratılması, istihdamın arttırılması ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması amacı ile işlerken; Çalışanlar İçin Otomatik Katılım sistemi ile de emeklilik dönemi için bugünden yatırım yapılmasına olanak tanımaktadır.

Otomatik Katılım Sistemi Nedir?

Bireysel emeklilik sisteminin bir uzantısı olan Otomatik BES, iş yeri bazlı bir özel emeklilik sistemidir. Otomatik katılım ile çalışanların aktif çalışma dönemlerindeki sahip oldukları standartların ve koşulların emeklilikte de korunabilmesini desteklemek amacını taşımaktadır.

2017 Ocak ayı itibari ile yürürlüğe girmiş olan Otomatik Katılım Sistemi ile 45 yaşını doldurmamış tüm özel sektör ve kamu çalışanları Otomatik Katılım Sistemi içerisine kayıt olmaktadır. Bu süreç içerisinde işverenler tarafından çalışanların emeklilik dönemleri için yatırım yapmaları desteklenmiş olmaktadır. İşveren bazında çalışanların gelecekleri güvence altına alınırken güvenli bir şekilde tasarruf yapılmasına, bu tasarrufların yatırıma çevrilmesine olanak tanıyan bir sistemdir.

Tüm bunların yanı sıra Otomatik katılımın %25 devlet katkısı bulunmaktadır. Sisteme giriş yapan katılımcılara bir defaya mahsus olarak verilecek 1.000 TL başlangıç devlet katkısı bulunmaktadır. Emeklilik hakkının kazanılması ile birlikte elde edilecek %5 oranında ek katkı gibi ek avantajları da bulunmaktadır. Bu nedenle günümüz koşullarında en karlı tasarruf aracı olarak ifade edilebilmektedir. Ödenen katkı payları üzerinden yönetim kesintileri yapılmamaktadır. Ayrıca katılımcılardan giriş aidatı alınmamakta olup, cayma ve ara verme hakkı da bu sistemde ayrıcalıklı olarak sunulmaktadır.

Kimler Otomatik Katılım Sistemine Katılabilir?

2017 tarihinde 45 yaşını doldurmamış olan tüm T.C. vatandaşı olan çalışanlar Otomatik BES kapsamında yer almaktadır. Bu kapsamda 4A/ Sosyal Sigortalar Kurumu ile 4C/ Emekli Sandığı çalışanları ve yeni işe başlayanlar çalışmış oldukları şirketler aracılığı ile otomatik bireysel emeklilik sistemine katılım yapabilmektedirler.

İşverenlerin otomatik katılım kapsamında çalışanlarına ait yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve sistem içerisine katılabilecek çalışanları sisteme dahil etmemesi halinde idari para cezası uygulanmaktadır.

İşverenler Otomatik BES tarihini belirlemektedir. Daha sonrasında çalışanlar için en uygun bireysel emeklilik şirketi ile anlaşma yapmaktadır. Bu anlaşma sonrasında da sisteme dahil olabilecek kriterlerdeki uygun çalışanları tespit ederek emeklilik sistemine dahi etmektedir. Her çalışanın ödeyecek olduğu katkı payları ve fon tercihleri BES şirketine bildirilmektedir. Daha sonrasında katkı payları emeklilik sözleşmesi içerisinde belirlenen ödeme günlerinde emeklilik şirketine işveren tarafından aktarılmaktadır.

Otomatik BES Katkı Payı Ne Kadar?

Otomatik BES katkı payı prime esas kazanç ve emeklilik keseneğine esas aylık üzerinden hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalar dahilinde prime esas kazanç ve emeklilik keseneğine esas aylığın %3’üne karşılık gelen miktarda her ay düzenli olarak katkı payı ödenmektedir. 2.943 TL alan asgari ücretli bir çalışan için işveren tarafından ödenecek katkı payı tutarı 88 TL’dir. Ancak bu rakam otomatik katılım sistemine dahil olan çalışanın beyanı ile değiştirilebilmektedir. Özellikle emekliliğe hak kazanılması sonrasında daha yüksek birikime ulaşmak isteyen kişilerin beyanları doğrultusunda daha yüksek katkı payı ödeyebilmektedirler.

Otomatik BES Devlet Katkısı

Otomatik BES devlet tarafından desteklenen özel bir emeklilik sistemidir. Devlet tarafından %25 oranında desteklenmesi nedeni ile katılımcıların yatırımlarının daha da artmasına yardımcı olmaktadır. Yatırılan her katkı payına %25’i tutarında devlet katkısı eklenirken, çalışanın sisteme girişini takip eden ikinci ayın sonunda ise 1.000 TL ilave devlet katkısı elde etmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca çalışan bireyin emeklilik hakkını en az 10 yıl süreli gelir sigortasıyla maaş alarak kullanması halinde ise birikimlerinin %5’i karşılığında ek katkı payı kazandığını da ifade edebiliriz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.