Kredi Borcu Yasal Takip Süreci

Kredi Borcu Yasal Takip Süreci 2021

Bankaların sunmuş olduğu kredili ürünlerin belli bir ödeme planı çerçevesinde, ödeme planında belirlenen tarih ve tutarlarda düzenli olarak ödenmesi gerekmektedir. Kredi borçlarının belirli bir süre ödenmemesi ve ödeme planına sadık kalınmaması halinde Kredi Borcu Yasal Takip Süreci başlatılmaktadır. Bu yasal takip süreci ise mevcut kredi tutarında haczin yaşanmasına neden olmaktadır.

Kredi kullanımı esnasında oluşturulmuş olan ödeme planı dahilinde tüm taksitlerin düzenli olarak son ödeme gününe kadar yapılması gerekmektedir. Kredinin vade süresi içerisinde ödenmemiş durumunda Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yönetmeliği çerçevesinde belirtilen maddelere göre; birbirini takip eden iki kredi taksitinin ödenmemesi durumunda alacaklı banka tarafından müşteriye 30 gün zaman tanınmaktadır. Bu ek süre ile birlikte vade süresi içerisinde ödenmemiş borcun ödenmesi talep edilmektedir. Ardışık olarak iki vade süresi içerisinde ve tanınan 30 günlük zaman hakkı ile (90 günlük) kredi borcunun ödenmemesi durumunda banka tarafından Kredi Borcu Yasal Takip Süreci başlatılmaktadır.

Yasal Takip Öncesi Uyarı Mektubu

Yasal takip süreci öncesinde kredinin üst üste iki taksit tutarının ödenmemesi durumunda yukarıda da ifade edilen yönetmelik çerçevesinde banka müşterisine 30 günlük ek süre içerisinde ödemenin gerçekleştirilmesine ilişkin ihtarname gönderilmektedir. Banka sisteminde kayıtlı güncel adres ve telefon numarası bilgileri üzerinden yapılan bu bildirimler ve ihtarlar ile gecikmeye düşmüş olan kredi borcunun ödenmesi beklenmektedir. Bu süreç içerisinde ödemeler gerçekleştirildiyse herhangi bir prosedüre takılmadan diğer vade sürelerinde aktif olarak kredi ödemelerine devam etmek mümkündür.

Ödenmeyen Kredi Borcunu Yapılandırma

Yasal süreç için belirtilmiş olan ek süre içerisinde kredi tutarlarının yine ödenmemesi durumunda banka tarafından yine güncel iletişim bilgileri aracılığı ile müşteri ile iletişime geçilmektedir. Bu bildirim esnasında bazı bankalar mevcut kredinin geri ödemelerini garanti altına alabilmek için kredi vade sürelerinde ve ödeme planındaki tutarlarda yapılandırmaya gidebilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki yapılandırma süreci yalnızca bankanın inisiyatifinde ve çalışma politikalarınca belirlemiş olduğu prosedürlere göre değişmektedir.

Kredinin tahsilinde problem yaşanması ile birlikte bankalar ve müşteriler tarafından yapılandırma talebi olabilmektedir. Bu talep esnasında Kredi Borcu Yasal Takip Süreci başlatılmadan yeniden yapılandırma işlemi yapılmaktadır. Yapılandırma işlemi sırasında bazı bankalar yalnızca anaparayı almak isterken bazı bankalar ise gecikme faizi de ekleyerek finansal araç üzerindeki karlarını kazanmak istemektedirler.

Ödenmeyen Kredide Gecikme Faizi Oranları

Gecikme faizleri hesaplanırken bileşik faiz uygulaması kullanılmadığı için ana para üzerinden yalnızca bir gecikme faizi uygulanmaktadır. Kredi Borcu Yasal Takip Süreci öncesinde uygulanan gecikme faizler ise kullanılmış olan kredinin faiz oranın azami %30’dan fazlası olamamaktadır. Kredinin aylık %1 faiz oranından kullanıldığı düşünüldüğünde bu oran %1,30 olarak uygulanmaktadır. Bileşik faiz prosedürü bulunmadığı için de bu oran yalnızca anapara üzerinden hesaplanarak ödeme planına yansıtılmaktadır.

Kredi Borcunun Ödenmemesi Halinde Haciz İşlemleri

Mevcut kredi borcunun ek süre ve yapılandırma işlemleri ile de ödenmemesi halinde Kredi Borcu Yasal Takip Süreci başlatılmaktadır. Mevcut kredinin takibe düşmesi ile birlikte mevcut borç varlık yönetim şirketlerine ya da bankanın görevlendirmiş olduğu avukatlara devredilmektedir. Avukatlar ve varlık yönetim şirketlerine devredilmiş bu kredi borcu söz konuşu kurumlar ve kişiler tarafından da tahsil edilmezse haciz işlemlerine geçilmektedir.

Haciz işlemleri esnasında maaşın %257ine yani ¼’üne haciz uygulanmaktadır. Ayrıca varlık yönetim şirketleri ya da avukatlarla yapılan anlaşmalar doğrultusunda anapara ödemesinin yapılması talep edilerek; uzun vade sürelerinde yeni bir ödeme planı çıkartılabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra icra dosyasında talep belirtilerek mevcut kredi borcunun 4 eşit taksitler halinde geri ödenmesi de mümkündür. Ancak belirtilen bu koşullarda dahi ödemenin yapılmaması halinde Kredi Borcu Yasal Takip Süreci derinleşerek taahhüt edilen tarihlerde ödeme yapılmadığı için ceza davası açılmaktadır.

Bu süreçle birlikte mevcut borcunu ödemeyen banka müşterisi tüm bankalar nezdinde riskli müşteri olarak nitelendirilmekte, mevcut borcunu ödeyene kadar ve yasal takipten çıkana kadar kredi notu düştüğü için finansal yaşamına aktif olarak devam edememektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.