KOSGEB Kredisi 2021

2021 KOSGEB Kredileri

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yani KOSGEB, girişimcileri destekleyen bir kurum olarak hizmet vermektedir. İdare başkanlığı tarafından ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’leri destekleyen bu başkanlık, işletmelerin payını ve etkinliklerini arttırmak, rekabet düzeylerini ve piyasadaki güçlerini yükseltmek, ekonomik gelişmeler çerçevesinde sanayideki entegrasyonu geliştirmek, ihracat pazarındaki paylarını arttırmak ve girişimcilik kültürünü desteklemek amacı ile belirli programlar yürütmektedir.

KOSGEB Kredisi 2021 yılı içerisinde de kredi faiz destekleri, işletmelere bankalar aracılığı ile kullandırılacak makine teçhizat ve işletme kredilerinin faiz ya da kar payı giderinin belirli kısımlarını karşılamaktadır. KOSGEB kredi faiz destekleri genellikle bütçe imkanları ile sınırlıdır. Belirli programlar dahilinde uygulanan bu destekler ise başarılı işletmelerin kurulmasını desteklemeyi temel amaç edinmektedir.

KOSGEB Finansman Destekleri

KOSGEB Kredisi 2021 programları içerisindeki finansman destekleri işletmelerin, kurumların ve organizasyonların faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan mali kaynağın temin edilmesini ve yönetmesi amacı ile verilmektedir. KOSGEB’in sunmuş olduğu bu finansman destekleri banka kredileri gibi klasik yöntemler ile verilebilirken aynı anda girişim sermayeleri, faktöring, leasing, bireysel katılım sermayesi ve ara finansman gibi alternatif ve farklı türlerdeki finansman yöntemleri ile de sağlanabilmektedir. Yani kredi faiz destekleri işletmelerin ve kurumların finansmanlara doğrudan ulaşabilmesine yardımcı olmaktadır.

KOSGEB 2021 Kredileri

KOSGEB Kredisi 2021 programları içerisinde sunmuş olduğu finansman destekler aşağıda yer almaktadır:

  • İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
  • KOBİ Finansman Destekleri
  • Laboratuvar Hizmetleri
  • İŞGEM – TEKMER Programı
  • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
  • Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destek Programları
  • Rehberlik v Danışmanlık Hizmetleri
  • Girişimci Destekleri

KOSGEB Kredisi 2021 Başvuru Şartları

KOSGEB tarafından sunulmakta olan KOSGEB Kredisi 2021 programları dahilinde finansman desteği alarak yeni bir işletme kurmak isteyen ya da mevcut işletmelerini büyütmek isteyen girişimcilerin bu hizmetlerden ve desteklerden yararlanabilmesi için birtakım koşulları ve kriterleri sağlaması gerekmektedir. Söz konusu KOSGEB kredisi şartlarının bazılarını şu şekilde ifade edebiliriz.

KOSGEB kredilerinden yararlanabilmek için ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır. Hibe destek programlarında üst yaş sınırı olmayıp, 18 yaşını doldurmuş olmak ve daha öncesinde herhangi bir KOSGEB hibelerinden yararlanılmamış olmak oldukça önemlidir. Programlardan, desteklerden ve kredilerden yararlanabilmek için de KOSGEB ve İş – Kur gibi devlet kurumları tarafından verilmekte olan 32 saatlik uygulamalı girişimcilik eğitimine kayıt olunması ve kursun başarı ile tamamlanarak sertifikanın alınması gerekmektedir. Kurs bitimi sonrasında ise kişinin projesi kapsamında kendi adına işletmesini kurması istenmektedir. İşletmenin kurulması ile birlikte online olarak ya da birebir müracaat edilerek KOSGEB veri tabanına kayıt olmak gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus işletme kurulumunun sertifikanın alınmasını takip eden ilk 2 yıl içerisinde tamamlanmış olmasıdır. Daha sonrasında işletme için alınan makine ya da teçhizat gibi ( alınacak KOSGEB Kredisi 2021 programları dahilinde finansman desteğine göre) giderlerin faturalarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

KOSGEB tarafından desteklenerek açılan işletmelerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli husus ise işletmelerin en az 3 yıl boyunca faaliyet göstermesidir. Bu şart başvuru yapan her girişimciye ibraz edilmektedir. Böylece bu şartın kabul edilmesi ile birlikte açılan işletmeler 3 yıl doldurulmadan kapatılamamakta ya da bir başkasına devredilememektedir.

KOSGEB Kredisi Alma İşlemleri

KOSGEB Kredisi 2021 programlarından yararlanabilmek için yukarıdaki tüm koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda işletmeler KOSGEB veritabanında kayıtlı iken kredi çıkmamaktadır. KOSGEB’e kayıt yaptırmak ya da KOSGEB’de kaydın bulunması kredi destek programlarına başvuru yapıldığını ifade etmemektedir. Bir işletmenin kredi desteğinden yararlanabilmesi için talep edilen finansman desteğine göre ilgili sayfadan online olarak başvuru işlemlerini başlatmış olması gerekmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.