Kredi Notu Kara Liste

Kredi Notunda Kara Liste

Kredi Notu Kara Liste bankacılık ve finans sektöründe yasal takibi bulunan kişileri ifade etmek amacı ile kullanılmaktadır. Kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesapları gibi bankacılık ürünlerinin geri ödemelerini belirli bir süre ödemeyen ya da hiç ödemeyen kişilerin mevcut borçlarını tahsil etmek amacı ile başlatılan sürece ise yasal takip işlemi denilmektedir. Bu bağlamda bankalar ve finans kuruluşları ödemelerini tahsil edebilmek amacı ile kişi ya da kurumlar için başlatmış oldukları yasal takip ile bu kişileri kara listede olarak ifade etmektedir.

Yasal takip sürecinde olan bireysel ve kurumsal tüm müşterilerinin kredi notu düşüktür. Bunun nedeni ise kredi notunun hesaplanmasında ve kredibilite skorunun belirlenmesinde en önemli etken olarak değerlendirilen borç ödeme disiplinleridir. Ancak belirtmek gerekir ki kredi notu düşük olan kişiler kara listede olan kişiler demek değildir. Bu hususta çok fazla karışıklık olmaktadır.

Borç ödemelerinde gecikmeler yaşaması nedeni ile kredi notu düşük olanlar ile hakkında yasal takip başlatılmış olan bireysel ya da kurumsal müşteriler farklıdır. Bu nedenle hakkında yasal takip başlatılmış kara listedeki kişiler finansal çalışmalarda farklı olarak değerlendirilmektedir.

Kimler Kara Listeye Girer?

2015 yılının Mayıs ayında çıkmış olan “Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği” çerçevesinde bankacılık ve finans kuruluşlarından alınan kredili ödemelerin geri ödenmesinde gecikmeye düşülmesi ya da ödenmemesi durumunda kurumlar belli bir yol izlemektedir.

Bu kanun çerçevesinde; “Tüketicilerin taksitlerini ödemelerinde temerrüde düşmesi (borcunu ödememede ısrar etmesi) durumunda kredili ürünü veren, borucun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa eğer, bu hak kredili ürünü verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması, müşterinin ise birbirini izleyen en az 2 kredili ürün taksiti ödemede temerrüde düşmesi durumunda kullanılabilir. Kredili ürünü finanse eden kurumun bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek muacceliyet (ivedilikle) uyarısında bulunmaktadır.”

Bu yönetmelik kapsamında tüketicinin iki taksiti geciktirmesi ve ödememesi halinde 30 gün ek süre verilerek söz konusu ödenmemiş borçların kapatılması istenmektedir. Bu tebliğ süresi boyunca ödeme yapılmaması halinde de yasal takip süreci hakkı doğmaktadır. Ek süre ile birlikte toplam 90 gün yani 3 taksit ödeme yapılmaması halinde ise yasal sürecin başlatılmasının ardından kişi kara listeye alınmaktadır. Kredi Notu Kara Liste içerisinde adı bulunan kişilere bankalar ek süre de verebilmektedir. Ancak yasal sürenin uzatılması hususunda esneme yapamamaktadırlar.

Kara Listede Olanlara Haciz Gelir Mi?

Yasalar çerçevesinde kurum ya da kişilerin zamanında ödemesini yapmaması ve bu durum sonucunda da yasal takip başlatılması haciz işlemi anlamı taşımaktadır. Kredi Notu Kara Liste içerisinde olanlara uygulanan yasal takip olarak adlandırılan bu haciz işlemi borçlunun adına kayıtlı gayrimenkul ya da taşıtların haciz edilmesi yani icrasına kadar gidebilmektedir. Bu gayrimenkul ya da taşıt hacizlerinin dışında düşük tutarlı krediler için ev içerisindeki eşyalara haciz koyulması tercih edilmemektedir.

Tüm bu haciz işlemlerine rağmen banka ve finans kuruluşlarının alacağını tahsil edememesi halinde ise borçlu tüketicinin maaşına haciz koyulmaktadır. Bu haciz işlemi maaşın belli bir oranındadır. Maaşının tümü olmamakla birlikte bankalar tüm alacaklarını tahsil edinceye kadar maaş üzerindeki haczi kaldırmamaktadırlar.

Kişinin ya da kurumun Kredi Notu Kara Liste içerisinde bulunması sonrasında yasal takip ve haciz işlemlerinde de alacağın tahsil edilememesi durumunda bankalar ve finans kuruluşları taksitlendirme, yeniden yapılandırma, faiz silme ve daha farklı yöntemler ile tüketici ile anlaşma sağlamaya gitmektedirler. Ancak bu anlaşmalar ya da teklifler de borcun tahsil edilmesinde etkin olmazsa alacaklar Varlık Yönetim Şirketleri’ne devredilmektedir. Varlık şirketleri ise daha uzun vade süreleri ve taksitler ile alacakları tahsil etme yoluna gitmektedirler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.