İşsizlik Maaşı Alma Şartları

İşsizlik Maaşı Şartları

2021 itibari ile asgari ücrette yapılan yeni düzenlemeler sonrasında işsizlik ödeneği, İşsizlik Maaşı Alma Şartları ve asgari ücret üzerinden belirlenmekte olan diğer ödenekler de merak edilmektedir. Asgari ücrette yapılan değişiklikler sonrasında 2021 yılı için işsizlik ödeneği en düşük 1.420,14 TL, en yüksek ise 2.840,28 TL olmuştur.

İşsizlik maaşı hesaplamaları yapılırken işten çıkarılan bir kişinin alacağı en düşük işsizlik ödeneği brüt ücretin %40’nın altında olmamaktadır. En yüksek işsizlik ödeneği ise yeni asgari ücretin %80’ini geçmemektedir. Sigortalı işsiz kimsenin almış olduğu bu ödenekten ise yalnızca damga vergisi kesilmektedir.

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik Maaşı, sigortalı işsiz kişilerin İşsizlik Maaşı Alma Şartları içerisinde yer alan koşulları taşıması halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli sürelerde ve miktarlarda almış oldukları ödenektir. Bu ödeneği almaya hak kazananlar işsizlik ödeneği, genel sağlık sigortası primleri, yeni iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimleri gibi sunulan hizmetlerden yararlanabilmektedir.

Sigortalı işsiz kimsenin işsizlik ödeneğine hak kazanması sonrasında belirli süreler ile bu ödenekten yararlanacağını ifade etmek mümkündür. Bu süreler hizmet akdinin feshinden öncesi son 3 yıla ilişkin çalışılan sigortalı gün sayısına göre belirlenmektedir.

Hizmet akdinin feshinden önce son 3 yıl içinde sigortalı gün sayısına göre işsizlik ödeneği süresi;

  • Sigortalı olarak çalışan ve 600 gün işsizlik primi ödenmiş sigortalı işsiz 180 gün
  • Sigortalı olarak çalışan ve 900 gün işsizlik primi ödenmiş sigortalı işsiz 240 gün
  • Sigortalı olarak çalışan ve 1080 gün işsizlik primi ödenmiş sigortalı işsiz 300 gün

süre ile İşsizlik Maaşı Alma Şartları yerine getirildiğinde işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkına sahip olunmaktadır.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları 2021

1.420,14 TL ile 2.840,28 TL arasında işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için sigortalı işsiz kimsenin bir takım kriter ve koşullara uyum sağlaması gerekmektedir. İşsiz Maaşı Alma Şartları olarak bir grup içerisinde toplanan bu koşulların sağlanmasının ardından hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR şubesine gidilerek başvuru yapılması halinde sigortalı gün sayısına göre işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı elde edilmektedir.

İşsizlik Maaşı Alma Koşulları

İşsizlik maaşı ödeneği başvurusu öncesinde aşağıda yer alan koşulların sağlanıyor olması gerekmektedir.

  • Sigortalı işsiz kimsenin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması
  • Sigortalı işsiz kimsenin hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabii olması
  • Sigortalı işsiz kimsenin hizmet akdinin sonlanmış olduğu son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması
  • Sigortalı işsiz kimsenin hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR şubesine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik Maaşı Alma Şartları ve koşullarını yerine getiren sigortalı işsiz kişiler hizmet akdinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir. İşsizlik maaşı başvurusu için en yakın İŞKUR şubesine ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresini ziyaret ederek online olarak başvuru yapabilmektedirler. Mücbir nedenler dışında 30 gün içerisinde başvuru yapılmaması halinde başvuruda gecikilmiş olan süreler hak sahipliği süresinden düşmektedir.

Tüm bunların yanı sıra işsizlik maaşı alınabilmesi için sigortalı işsiz kişinin yeniden iş almaya hazır olması gerekmektedir. İşsizlik maaşı başvurusu yapıldıktan sonra sigortalı işsizlerin iş arayan kayıtları aktif hale getirilmektedir. Bu güncelleme sonrasında sigortalı işsizlerin yani işsizlik maaşı alan kişilerin danışmanlık, işe yerleştirilme ve mesleki eğitim hizmetleri İŞKUR tarafından sağlanmaktadır. Bu hizmetler sonrasında yeniden iş bulma olanağı sunulmuş olmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.