Gayrinakdi Kredi Nedir?

Gayrinakdi Krediler

Bankacılık ve finans kuruluşlarının finanse etmiş olduğu krediler, belirli bir süre ile geri almak kaydı ile satın alma gücünün sağlanması ya da devredilmesi olarak tanımlanmaktadır. Belirli süreler içerisinde düzenlenmiş olan ödeme şekilleri ile çeşitli faiz oranlarında geri alınan bu kredi ürünleri bankalar tarafından nakdi ya da gayrinakdi olarak verilebilmektedir.

Bankaların çeşitli başlıklar altında sunmuş oldukları kredi ürünleri bulunmaktadır. Belirli başlıklar altında sınıflandırılan bu kredi ürünleri nakit para şeklinde verilebilen çeşitlere sahip olabildiği gibi para dışında verdiği ancak para yerine geçebilecek teminat araçları olarak da sınıflandırılmaktadır. Kredili ürün denildiğinde ilk olarak akla gelen nakit temin etmek olsa da gayrinakdi kredi ürünleri ile de sıklıkla kullanılmaktadır.

Peki Gayrinakdi Kredi Nedir sorusuna yanıt vermek gerekir ise; gayrinakdi kredi bir malın teslimi, bir alışverişin tamamlanması ya da mevcut bir borcun ödenmesini taahhüt eden tüketicilerin bu taahhütlerini kesinleştirilmiş şartlar dahilinde yerine getireceklerini veya borçlanmış oldukları paraları vade süreleri içerisinde ödeyeceklerini garanti etmek amacı ile banka tarafından karşı tarafa yönelik taahhütte bulunması ile kullanılan bir kredi türü olarak ifade edilebilmektedir.

İhtiyaçlar doğrultusunda sıklıkla tercih edilen konut ve taşıt kredilerinin aksine gayrinakdi kredi türünde nakit değil bir teminat verilmektedir. Bu kredi türünün en belirgin özelliği ise yalnızca şirketlerin ticari işlemleri ve alışverişlerinde teminat olarak gösterebileceği bir banka ürünü olmasıdır. Ulusal veya uluslararası işlemlerde mevcut borcun vadesinde ödeneceği, bir malın teslim edileceği ya da taahhüt edilen işin gerçekleştirileceğine dair verilen bu teminatlar farklı türlere sahiptir. Bu çeşitli türlerdeki gayrinakdi kredi ile alıcılar ve satıcılar teminat altında güvenceye sahip olmaktadırlar.

Gayrinakdi Kredi Türleri Nelerdir?

Gayrinakdi Kredi Nedir sorusuna yanıt verilmesinin ardından ele alınacak bir diğer husus ise gayrinakdi kredi türleridir. Bu türler şirketlerin gerçekleştirmek istediği işlemlere göre belirlenmekte ve kredilendirilmektedir. Günümüzde faaliyet göstermekte olan pek çok bankanın şirketlere sunmuş olduğu gayrinakdi kredi türleri değişiklik gösterse de genellikle teminat mektupları, akreditif, aval kabul kredileri, leasing garantisi, referans mektupları, prefinansman garantisi ve sevk öncesi reeskont kredisi gibi çeşitleri bulunmaktadır. Bu türlerden en yaygın olarak kullanılan çeşitleri ise aşağıda yer almaktadır.

Teminat Mektubu

Gayrinakdi Kredi Nedir sorusunda da yanıt verildiği gibi bu kredi türünde nakit değil teminat verilmektedir. Bu nedenle bu kredi türünde en yaygın olarak kullanılan tür ise Teminat Mektubu’dur. Teminat mektupları taahhüt edilen malın tesliminin gerçekleşeceğine ya da işin yapılacağına dair verilen bir mektuptur. Gerçek veya tüzel kişiler lehine banka tarafından düzenlenen bu mektup ile borçlunun alacaklıya karşı üstlenmiş olduğu yükümlülüklerin yerine getirileceği garanti altına alınmaktadır.

Harici Garanti Mektubu

Teminat mektubu benzeri olan Harici Garanti Mektubu, yurtdışı ticari işlemlerde yurtdışındaki muhataba olan taahhütlere ilişkin sorumlulukların yerine getirileceğine dair düzenlenen teminat mektubudur. Belirtilen süre içerisinde ve iki tarafı arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda talep dilen bedel karşı tarafa ödenmektedir.

Akreditif (Letter Of Credit)

Hem ulusal hem de uluslararası ticari anlaşmalarda kullanılan bir gayrinakdi kredi türü olan Akreditifler ödeme ve teslim şekillerinin belirlendiği bir enstrümandır. İthalat işlemlerinde ithalat ile ilgili koşulları (ödeme şekli, yükleme vadesi, malın cinsi ve tutarları gibi) içermektedir. Vade süreleri, belgelerin ibraz edilmesi ve belirlenen şartların yerine getirilmesi sonucunda da satıcıya ödeme yapılacağını taahhüt etmektedir.

Akreditif işlemlerinde alıcı taraf bankasına akreditif için talepte bulunmaktadır. Bu talep doğrultusunda akreditif metni hazırlanmaktadır. Daha sonrasında alıcı ve satıcı taraflarının onaylaması ile ticarete söz konusu olan mal yüklenmektedir. Satıcı taraf akreditif metninde belirtilen süre içerisinde gerekli olan tüm belgeleri bankaya ibraz etmektedir. Alıcının bankası tarafından tüm belgeler incelenmektedir. İncelemenin tamamlanması ile birlikte ödeme yapılır ya da belirtilen vadede ödeme teminatı verilmektedir.

Referans Mektupları

Günümüzde yaygın olarak kullanılan referans mektupları, Gayrinakdi Kredi Nedir konu başlığında en sık araştırılan türdür. Referans mektupları işletmelerin banka nezdindeki finansal çalışmalarını yani kredibilitesini gösteren bir mektuptur. Yani referans mektuplarıdır. Özel ya da kuma kuruluşlarının açacak oldukları ihalelere katılacak kişilerden istenen bir taahhüttür. Bu mektup içerisinde daha önce kullanılan, kullanılabilecek ya da serbest mevduat bilgileri yer almaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.