Evlenme Ödeneği Nasıl Alınır?

Evlenme Ödeneği – Çeyiz Parası

Anne ve babasının hak sahipliği sayesinde ölüm aylığı altında ödenek almaya hak kazanan kız çocuklarının evlenmesi halinde bu hak sahipliği çerçevesinde Evlenme Ödeneği ya da Çeyiz Parası almaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ölüm aylığı alan kız çocuklarının evlenmeleri halinde ölüm aylıkları kesilmektedir. Ancak evlilik akdinin gerçekleşmesi ile kesilen bu ölüm aylığı iki yıllık tutar olarak Evlenme Ödeneği adı altında hak sahibi kız çocuğuna verilmektedir.

Çeyiz parası ya da Evlenme Ödeneği; 01.20.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlamış sigortalı hak sahipleri için geçerlidir. Ölüm aylığı ya da geliri alan kız çocuğu hak sahiplerinin evlenmesi sonrasında kesilen aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere evlenme tarihindeki gelir ya da aylığın 2 yıllık olarak hesaplanarak ödemesi olarak ifade edilebilen bir ölüm yardımıdır.

Evlenme Ödeneği Nasıl Alınır sorusuna yanıt vermek gerekir ise, evlenme ödeneğinin alınabilmesi için evlenen hak sahibi kız çocuklarının bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekmektedir. Başvuru esnasında ise evlilik tarihi nüfus kütüğünde görüntülenemiyor ise dilekçeye ek olarak evliliği belgeleyen evlilik cüzdanının kuruma beyan edilmesi istenmektedir.

Sigortalı hak sahiplerinin yani evlenme ödeneği almaya hak kazanan kız çocuklarının ölüm gelirleri ya da aylıkları evlenme tarihini izleyen dönemin ilk başından itibaren durdurulmaktadır. Gelir ve aylık, durdurulduğu tarihten 2 yıl sonra da kesilebilmektedir. Ayrıca varsa diğer hak sahiplerinin aylıkları ve gelirleri, evlenen kız çocuğunun gelir ve aylığının kesildiği tarihten itibaren yükseltilmektedir. Çünkü aylığa ilişkin hak sahipliği sayısı düşmektedir.

Evlenme ödeneği ya da çeyiz parası alan kız çocuklarının boşanmaları durumunda ise sigortalı hak sahipliğinden doğan aylık ya da gelir tekrar kız çocuğuna bağlanmaktadır. Ancak 2 yıllık evlenme ödeneği alındığı için ödeneğin alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde boşanılması durumunda, söz konusu 2 yıl süre boyunca gelir ya da aylık alamamaktadırlar. Bu 2 yılın dolmasının ardından tekrar gelir veya aylık almaya hak kazanmaktadırlar.

Evlenme Ödeneği Alma ve Başvuru İşlemleri

Evlenme Ödeneği Nasıl Alınır sorusuna yanıt vermek gerekir ise ilk olarak başvuru işlemlerinin hizmet akdi ile çalışan, kamu görevlisi olarak çalışan ve emekli sandığı kanuna göre çalışan sigortalılara göre değişiklik gösterdiğini ifade edebiliriz. Bu başvuru koşullarında;

Hizmet akdi ile çalışan yani 4/A’lı çalışan sigortalılar ile kendi nam ve hesabına çalışan bağımsız 4/B’li sigortalıların hak sahipleri yani kız çocukları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na ya da bulundukları ilin müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne, SGK tarafından belirtilen “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

4/C’li 5510 Sayılı Kanun’a tabii olarak çalışmakta olan kamu görevlisi sigortalıların hak sahipleri ile birlikte 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabii olarak çalışan sigortalı hak sahiplerinin Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı / Mithatpaşa Caddesi, No:7 Sıhhiye /Ankara adresine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Evlenme Ödeneği Başvuru Süresi

Evlenme Ödeneği Nasıl Alınır konu başlığı içerisinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus başvuru sürecidir. Evlenme ödeneğinin 5 yıl boyunca talep edilmemesi halinde 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu olmaktadır. Evliliğin gerçekleşmesi sonrasında 5 yıl süre ile çeyiz parasının talep edilmemesi halinde bu süre sonunda çeyiz parası alma hakkı kaybolmaktadır.

Evlenme Ödeneği Nasıl Alınır konu başlığı içerisinde ele alınması gereken bir diğer konu ise ek ödemelerdir. Çeyiz parası hesaplamaları yapılırken hak sahibi kız çocuğuna ödenen ölüm aylığındaki ek ödemeler hariç tutulmaktadır. Bu yasa ve prosedür bilinmediğinden başvuru işlemi sonrasında ödenen Çeyiz Parası tutarında yanlışlık ya da eksik ödeme yapıldığı düşünülmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.