Karekodlu Çek Skoru

Karekodlu Çek Skoru Nedir?

Karekodlu Çek, çeki düzenleyen yani keşidecinin banka ve şube bilgilerinin, hesap numarasının ve çek numarasının bulunduğu bir karekod içeren özel çeklerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre düzenlenmiş olan bu çekler mevzuat çerçevesinde belirlenmiş detaylara ve bilgilere erişilmesine olanak sunarken Karekodlu Çek Skoru ve raporlarına ulaşılmasına da olanak sunmaktadır. Karekodlu çek sorgulama işlemi yapıldıktan sonra keşideciye, çekin bulunduğu bankaya ve çek detaylarına ilişkin bilgiler elde edilebilmektedir.

Findeks mobil uygulamasından giriş yapılarak gerçekleştirilen sorgulama işlemlerinde çek yaprağının doğruluğu, keşidecinin geçmiş dönem çek ödeme performanslarının detaylandırıldığı Karekodlu Çek Skoru ya da özet rapora ulaşmak mümkündür. Çek raporu sorgulama işlemi ile birlikte sahtecilik ve tahrifat riskleri önlenmiş olmaktadır. Bunun yanı sıra ticari ortaklıklarda ya da satın almalarda karşılıksız çek riski en aza indirilmektedir. Böylece piyasa içerisinde faaliyet göstermekte olan kişi ve kurumlar ile karşılaşma durumu da artmaktadır. Çek ile yapılan alışverişlerde de güven ve itibarın artması da mümkün olmaktadır.

Karekodlu Çek Raporu

Ticari alışverişlerde çeklerin kabulünü arttırma, itibar ve güvenilirliği arttırma, keşidecinin çek ödeme performanslarının incelenmesi, çekin dolaşım bilgilerini sorgulama, çek yaprağının doğrulanması, sahtecilik ve karşılıksız çek riskinin en aza indirilmesi gibi hem keşideci hem de hamil açısından avantajlar sağlayan Karekodlu çeklerin kabulü esnasında üzerinde yer alan kodun Findeks mobil uygulaması ile sorgulanması sonrasında elde edilen rapordur.

Karekodlu çek raporu çek yaprağındaki bilgilerin Kredi Kayıt Bürosu Findeks sorgulama platformunda hangi firma ya da şahsa ait olduğunu, keşidecinin düzenlediği çeklerin tümünün ibraz tarihlerinin aktarıldığı rapordur. Bu rapor dahilinde keşidecinin yasakları mevcut ise yasaklanma tarihleri, iflas kararı verilmiş ise iflas tarihi, çek numarasında ihtiyati tedbir kararı verilme hali varsa bu duruma ilişkin bilgiler ve keşideciye ait açık çeklerin sayısı görüntülenebilmektedir.

Karekodlu Çek Skoru Neyi İfade Eder?

Karekodlu Çek Skoru hamilin elindeki çekin tarihinden sonraki 9 ayda çeklerin vadesinde ödenip ödenmeyeceğini ifade etmektedir. Yani keşidecilerin çeklerini belirtilen vadede ödeyip ödeyemeyeceğini istatiksel olarak hesaplayan ve yüzde ile gösteren bir derecelendirmedir.

Karekodlu Çek Skoru çekin alınması esnasında hamilin karar ver vermesine yardımcı olan bir gösterge olarak ifade edilebilir. Bir tahmin aracı olarak da kullanılabilen bu skorlar A, B, C, D, E, F ve G gibi risk gruplarına ayrıştırılan değerler ile ifade edilmektedir. Her bir risk grubu yanında o grupta yer alan keşidecilerin çeklerini vadesinde ödeyip ödeyemeyeceği ile ilgili olasılıklar rakamsal değerler ile belirtilmektedir. Skor derecesi A’ya yaklaştıkça hamilin elindeki çekin 9 ay içerisinde ödenme olasılığı artmaktadır.

Skor derecesinin E’ye ve daha üsteki gruplara yaklaşması halinde ise hamilin elindeki çeklerin ödenme olasılığı giderek azalmaktadır. F grubu içerisindeki çekler ise 36 ayda ibraz edilmiş çekler içerisinde en az 1 çekin ödenmemiş olduğu anlamını taşımaktadır. G derecesi ise riskli gruptur. Son 36 ay içerisinde ibraz edilen çeklerin karşılıksız çıktığı anlamını ifade etmektedir.

Karekodlu Çek Skoru Nasıl Sorgulanır?

Kredi Kayıt Bürosu tarafından geliştirilmiş olan Findeks sorgulama platformu üzerinden Karekodlu Çek Skoru sorgulama işlemi yapmak oldukça kolaydır. Kişilerin ya da işletmelerin çek skoru raporuna ulaşmaları için Findeks Çek Raporu ya da Karekodlu Çek Raporu almaları yeterlidir. Findeks mobil uygulaması üzerinden sorgulama işlemini yapmak ve çek skoruna ulaşmak için AppStore ya da Google Play üzerinden uygulamayı indirmek oldukça kolaydır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.